torsdag, august 20, 2009

Memento Mori

Don't waste Time, or Time will waste you*.
- Matthew Bellamy

*Alle har en liten fortrengt emo i seg. Og min veldresserte, lille, indre emo fikk akkurat ytre seg.

Ingen kommentarer: