søndag, januar 16, 2011

Et litt alternativt syn på Maria Amelie-saken

Jeg har tenkt utenfor boksen igjen, og jeg tror konseptet er interessant. Jeg har et litt annet syn på aspekter ved Maria Amelie-saken. Det kan virke litt provoserende, og jeg er åpen for at mine følgende påstander ikke stemmer, men hvis påstand 2 stemmer, så synes jeg det er knallstilig.

Det har jo vært mye snakk om Maria Amelie i det siste. Og mye av det handler om hvor mye utkastelsen av henne bryter med at det er Nansen-Amundsen-året i år. En premiss for min følgende argumentasjon er at man distanserer seg litt fra personen Maria Amelie, og ser på situasjonen som helhet. Da kommer jeg med to påstander:

  1. Utkastelsen av Maria Amelie er den best tenkelige markeringen av Nansen-Amundsen-året.
  2. Jeg mistenker at Politimyndighetene er geniale.
Fridtjof Nansen vant Nobels Fredspris for sin innsats for statløse flyktninger: Primært for statsløse flyktninger fra Russland. Maria Amelie er en statsløs flyktning fra akkurat Russland*. Nansenpasset var et godkjent reisedokument som gjorde at statsløse mennesker kunne reise fritt rundt om kring, selv om de ikke hadde et vanlig statsutstedt pass. Min hovedargumentasjon for påstand 1 er:

Hvilken bedre måte å markere Nansenåret på enn at en hel nasjon engasjerer seg i en sak som ligner på det Nansen arbeidet med. Greit nok at staten ikke er helt nansensk, men folket er står samlet i god Nansen-ånd.

Selv om det skal sies at Nansen også var pådriver for at tusenvis av flyktninger skulle sendes tilbake til Russland (Morgenbladet 2010, URL).

Hva påstand 2 angår, så er det å arrestere henne utenfor Nansenskolen, umiddelbart etter et foredrag om det å være statsløs flyktning, litt for opplagt. Ingen skal klare å overbevise meg om at politimyndighetene ikke var klar over koblingen. De kunne uten problemer ha anholdt henne på et mer diskret sted, på en mer diskret tid, men har tydeligvis valgt å ikke ta slike hensyn. De velger en tid og et sted som soleklart vil skape debatt. Mitt hovedargument for påstand 2 er:

Politimyndighetene må gjøre som myndigheter bestemmer, og kan ikke vike fra dette, MEN, og dette er et viktig "men": De velger hvordan de vil utføre disse handlingene.

Dersom jeg var politisjef, og var uenig i en bestemt ordre, så kan det tenkes at jeg, innenfor de gitte rammer, ville utført ordren til punkt og prikke, men på en måte som ville gi signaleffekt i motsatt retning av det som var tenkt fra de som gav ordren.

Dersom det i ettertidens lys viser seg at politimyndighetene bevisst valgte tid og sted nettopp for å skape en sterkere debatt, så mener jeg at de er geniale. De vil i så fall være litt på kanten,med tanke på at de uttrykker et politisk ståsted de ikke er berettiget til å ytre, men fremdeles geniale. Dette kan virke som en litt søkt påstand, men er forferdelig stilig hvis den mot formodning skulle stemme.

Takk for meg.


*Det viser seg at Maria Amelie ikke er statsløs, men er Russisk statsborger (Utlendingsnemda 2011, URL).

11 kommentarer:

Mari sa...

Derfor digger jeg tankepausene dine, Tobias!! Gleder meg til å snakke med deg om det du har skrevet nå:)

Kristina sa...

Veldig artig tankegang, Tobias.

Anonym sa...

Jeg kjenner ikke omstendighetene rundt denne personen som kaller seg Maria Amalie (dette er jo hennes ”artistnavn”). Hun ser ut til å være ganske smart med tank på måten hun benytter media for sin sak. Dermed har hun trolig lenge forstått at hun er her på ulovlige premisser. Hun har vært voksen nok lenge til å ordne opp i sin identitet og papirer.
Det kan være lett å komme med sympati og støtteaksjoner for henne, men holder vi oss ikke til likhet for det lovverk som er i dag, vil vi skyte oss selv i foten. Hvis hun får unntak fra lover og regler, vil advokater og jurister få store problemer i fremtiden med alle andre som vil utnytte slike smutthull.
Likhet for lover og regler er grunnleggende i et samfunn. Det skal ikke være trynefaktor eller evne til å utnytte media som spiller inn på hvordan man blir behandlet.
Det er heller ikke slik at hun blir returnert til et sted som er til fare for hennes liv og helse, med tanke på terror og krig.
Vi må huske at alle unntak som lages i enkeltsaker, får ringvirkninger i lignende saker i all fremtid.
Hvorfor hun aldri har tatt tak i å ordne med sin identitet og skjuler seg bak et kunstnernavn, er det ingen som stiller spørsmål ved.
Kanskje må hun bo litt i hjemlandet før hun får lovlig opphold i Norge, men hun kan fint både skrive bøker og gjøre anet arbeid der med sin utdannelse.

Tobias sa...

Hei Anonym!

Takk for at du tar tak i diskusjonen =) Debattene vi har sett med politikerne på TV er bare viss-vass, fordi de ikke tørr i stille kritiske spørsmål.

Jeg skal, alt i alt, si meg helt enig i at Maria Amelie ikke er så ille ute. Russland er ikke et uland, jeg har vanskelig for å tro at hun er i reel fare hvis hun drar dit, og jeg er overbevist om at hun kan flytte tilbake til Norge igjen om en liten stund, så lenge hun benytter de riktige kanaler og søker på det riktige grunnlaget. Det er sikkert ergerlig å bli sendt ut av landet, men jeg kan ikke forestille meg om at det er noe mer enn et midlertidig opphold før hun får ordnet seg ordentlig oppholds- og arbeidstillatelse og kommer tilbake igjen.

Mange fremstiller det som om hun blir landsforvist. Det er ikke tilfellet.

Jeg er også enig i at mediene har kastet seg voldsomt over denne saken, da det er en sak det er lett å selge. Den appellerer til folkesjela.

Jeg er også enig i at lovene må opprettholdes. Og jeg forstår at situasjonen kan virke veldig tragisk. Men jeg synes også at den er overdimensjonert; hun er som sagt ikke landsforvist. "Straffen" hennes er å måtte forlate landet en periode, med mulighet for å komme tilbake igjen. Jeg tror det er to hovedgrunner til at folk lar seg engasjere så voldsomt:

Hver eneste nyhetssak som har å gjøre med ulovlige innvandrere er negativ. Enten har de brent ned asylmottak, ranet en kiosk eller stjålet noe. Endelig, ENDELIG, kom det en gladsak om en ulovlig innvandrer. En som viste seg som svært ressurssterk, oppegående og intelligent.

Og så kommer den norske stat og viser henne ut, akkurat som alle de andre ulovlige innvandrerne.

Folk ble revet ut av en rosenrød drøm, og tanken om at eventyret var sant ble knust. Virkeligheten viste seg å være brutal, og folk lot seg provosere og engasjere.

Hvis jeg kan unne meg å være skikkelig provoserende, så påstår jeg følgende:

Folk engasjerer seg i denne saken for å opprettholde sin verdensoppfatning om en kosmisk rettferdighet, der det gode seirer konsekvensløst. De er blendet av ønsket om å opprettholde sitt positive menneskesyn, og nekter å se konsekvensene av en regelendring, og nekter å stille kritiske spørsmål til Maria Amelie selv.

Hvis noen har exphil ferskt i minne, så vil jeg gjerne dele følgende:

Fra et aristotelisk og et deontologisk (kantiansk) utgangspunkt vil jeg at hun skal få bli. Fra et utilitaristisk ståsted blir det feil å la henne bli, på grunn av konsekvensene av en regelendring.

René Sørensen sa...

Du er inne på noe der... jeg tror helt sikkert at dette handler ikke bare om henne....
Hvis staten hadde valgt å løse opp i det, kunne ha skjedd i alminnelighet og uten at det hadde noen negativ effekt.
Sørensen

Da får jeg spørre, hva er det som gjør henne mye verre de andre….. Mullah Krekar osv.?

Sanningen er vel at hon har klaret å avsløre at vi har et system eller noe i systemet som ikke fungerer i invandrersammenheng, eller?
Folk flest klarer ikke å si annet enn “likhet for loven” – bak det tror jeg folk egentlig har noe frykt… at det faktisk kan tenkes at vi har et system som ikke strekker til når det handler om hvem som kan være her og hvem som ikke kan/skal være her i landet.
Dette handler i høy grad om annet også – ikke bare hennes sin sak.

La henne få bli slik hun kan bli en ressurs for landet til forbedring av invandrerpolitikken.

Tobias sa...

Hei René

Akkurat det med Mullah Krekar har jeg ikke noe godt svar på. Problemet der er vell at han har lovpålagt dekning for å bli i landet, mens Maria ikke har det. Det er en knakanes urettferdig sak, men det koker ned til at han kommer fra et land hvor det er reell fare for hans liv og helse. Man kan ikke si det samme om Russland, dessverre: Hadde Russland vært et farligere sted, hadde saken vært biff.

Forskjellen i behandling mellom Mullah Krekar og Maria Amelie skyldes hvor de kommer fra, ikke noe annet.

Statens makt generelt har jeg ikke tenkt så mye på før du nevnte det. Det du sier er at saken handler om at Staten har makten i denne saken, og at de undervurderer sin egen autoritet når de ikke bruker denne makten til å si at, ja, hun får bli?

Gleden ved å være overhodet i et land må vell være at man er overordnet det meste, og kan lage unntak uten at det gir presedens. Har det skjedd tidligere i norsk sammenheng? Har staten grepet inn i saker og sagt at i akkurat dette tilfellet så skal det være sånn, men ellers så skal det være anderledes? Det hadde vært interessant å vite. Jeg er ingen jurist, men det hadde vært greit å vite om staten kan gripe inn i saker uten at de gjør det vanskelig for seg selv ved at avgjørelsen får presedens til senere.

Jeg synes det er synd å sende avgårde ressurspersoner på denne måten, og samtidig har jeg forståelse for hvorfor hver side i saken har opptrådt som de har gjort.

Mitt ståsted koker ned til at jeg ser at hun må sendes ut, men håper for hennes og Norges del at det ikke går mer enn et par uker før hun er tilbake med gyldig opphold på rettmessig grunnlag.

Anonym sa...

"Maria" er ikke statsløs - hun har russisk statsborgerskap.

Anonym sa...

Flott at folk tar en tenkepause. Ta en litt lengre tenkepause neste gang, så finner du kansje ut at denne "ressurspersonen" åpent hadde sagt at hun skulle gå under jorden igjen om hun fikk nytt endelig avslag. Nytt endelig avslag kom, og hun ble tatt før hun rakk å sette iverk alle sine planer, som hun selv kalte det.

Men men, godt at du har fått med deg at Nansen jobbet for statsløse, og eller ønsket at flyktninger skulle returneres.

At ressurspersonen på ulovlig måte har hindret en eller annen lovlydig person å ta utdannelse er ikke noe pluss i et hele tatt. Vi trenger faktisk ikke slike for å få diskutert og få en bedre innvandringspolitikk. Denne påstanden som flere, innklusiv Rene over, kommer med er en merkelig påstand. Den legger til grunn at hun, som er en person som har hatt og fortsatt har null respekt for lover og regler i denne sammenhengen, kan bidra til å endre innvandringspolitikken til det bedre. Hvorfor til det bedre? - Skal kanskje voldsforbrytere, overgripere og andre få legge føringer for kriminalpolitikken også?, og på samme måte forutsette at kriminalpolitikken blir bedre av den grunn?

Tobias sa...

Hei, Anonym 1 og 2!

Jeg er så nysgjerrig på hvem alle disse anonyme er.

Anonym 1:
Det at hun ikke er statsløs tar jeg selvkritikk på, det burde jeg sjekket.

Anonym 2:
Jeg likte åpningen din; jeg lo, faktisk.

Argumenterer du for at politiet tok henne umiddelbart etter foredraget fordi de var redd hun skulle forsvinne? Det er helt rimelig, og jeg er i så fall enig. Hun har jo vært under jorden mesteparten av tiden hun har vært her, og det er rett å anta at hun ville gjøre det igjen dersom politiet hadde planer om å kaste henne ut.

Merk deg at jeg skriver "hvis den mot formodning skulle stemme" om tankeeksperimentet mitt med politiet. Jeg syntes det var en artig hypotese, men jeg hadde ikke troa på at den skulle stemme. Hypoteser er til for å testes, og denne holdt ikke.

Argumentasjonen min har nesten utelukkende hatt noe å gjøre med opinionens syn på henne, ikke min personlige. Jeg har ikke deltatt i noen markeringer. I denne sammenheng er det det opinionen som er den interessante part.

Men jeg forbeholder meg retten til å personlig anse henne som en ressursperson, av nøyaktig samme grunn som at du ikke gjør det; dersom man klarer å utrette noe positivt som ikke alle andre klarer (ta en mastergrad), og det uten statsborgerskap og hjelp fra lånekassen og alle de andre hjelpemidlene vi lovlige borgere har, så må man nødvendigvis ha en større kapasitet til arbeid enn andre. Hvis ikke hadde det ikke latt seg gjøre.

Jeg skjønner hva du mener, når du blir opprørt over at hun som ulovlig borger har hatt en studieplass. Til hennes forsvar så må hun nødvendigvis ha hatt bedre karakterer enn vedkommende hun tok plassen fra, for i det hele tatt å komme inn. Det er ikke en urimelig hypotese.

Jeg ser at resten av innlegget ditt er rettet mot René, og at jeg glemte å ta tak i hullene til innlegget hans i mitt forrige innlegg.

Det jeg kan si er følgende: Maria kommer ikke til å endre noen ting. Ikke personlig. Men denne saken bidrar til debatt, og debatten kan potensielt endre politikken litt. På samme måte er det rettsaken og ikke forbryteren som endrer rettssystemet. Rettsaken som forbryteren er involvert i kan få presedens og påvirke rettssystemet. Det samme kan skje her, selv om jeg tviler veldig sterkt på at det blir tilfellet.

Noe annet ville være et skrekkeksempel på bukken og havresekken.

Nå har jeg "tatt meg en lengre tenkepause" og kommet på en annen spennende "tenk hvis"-tanke:

Maria skal nå, uansett, sendes tilbake til Russland. Tenk hvis hun, selv om det er ekstremt usannsynlig, blir drept eller kidnappet når hun kommer til Russland. Da ville denne saken eksplodert. DET hadde vært interessant.

Anonym sa...

Hei igjen - (samme anonym som over). Beklager at jeg opptrer "anonymt", men neppe mer anonymt enn andre som oppgir sitt "navn". De har kanskje fellestrekk med Maria, at de oppgir falskt?

Værre er det at du ikke vet hvor jeg vil med mitt innlegg. At politiet tok henne der skyldes helt klart at hun åpent har stått frem og sagt hun skal gå "under jorden" om hun ikke fikk bli. Derfor tok de henne der de visste hun var, når hun var der. Værre er det ikke. Dette er noe de gjør til stadighet, og 7 januar hadde de også en organsiert "massearrestasjon" av andre som ble sendt ut med en gang. Hva skal politiet gjøre? Ringe og fortelle at de har tenkt å arrestere dem før de gjemmer seg, og spørre om de kan stå på et sted hvor det ikke er noe symbolikk som kan brukes av motstandere?

Nei, du har nok feil i påstand 2. Politimyndighetnee er ikke så geniale, men heldigvis smarte nok til å ta noen før de gjemmer seg. Påstand 1 har du jo gitt argumentet for selv. Han ville jo sende flest mulig tilbake til Russland. "Russere burde reise hjem til Russland, mente Nansen". Den best tenkelige merkeringen skal jeg ikke si meg enig i, men jeg ser absolutt ingen problemer vis a vis Nansens meninger, snarere tvert imot.

Jeg er ikke sikker på om hun har hatt bedre karakterer enn den hun stjal plassen fra, i og med at hun iallefall skal ha ros for sin kunnskap om id forfalskning. Hun har kanskje gjort det både på karakterer og ovenfor lånekassen. Siste har hun vel ikke hatt behov for, med ressurssterke hjelpere og svart inntakt.

Synd om noe skjer henne når hun sendes tilbake, men ikke mer synd enn om noe skjer hvilken som helst annen person i Russland. Om det har knytning mot hennes bakgrunn, ja så burde hun kanskje ha fortalt om den før. Det hun har fortalt hittil har iallefall ikke overbevist hverken finske eller norske myndigheter. Kanskje ikke så rart, for hun vil jo ikke si hva bakgrunnen for "forfølgelsen" er. Hadde forstått hemmeligholdelsen om hun ikke selv sørget for å være så ofte avbildet i media.

All ros for at du tenker utenfor boksen, og beklager at noen er som meg - vi forsøker å tre den tilbake igjen.

Tobias sa...

Hei igjen!

Først vil jeg si takk for at du tar diskusjonen. Hvis du ikke prøver å tre boksen tilbake på hodet mitt, så er diskusjonen over, og det er ikke noe spennende. Jeg håper du fortsetter å komme med gode motargumenter.

Deretter vil jeg si at det kan hende du skrev innlegget ditt samtidig som jeg gjorde endringer i mitt, når jeg ser på klokkeslettene. Jeg gjorde noen presiseringer i en del setninger.

Du hadde ikke presisert at det handlet om arrestasjonen, og det kunne være du skrev det for å se henne som person i lys av det. Jeg stilte spørsmålet for å forsikre meg om at vi snakket om det samme, og at vi dermed var enige. Jeg testet en hypotese, og tok høyde for at den kunne motbevises, og du motbeviste den. Gleden med vitenskap.

Vi ser henne fra to forskjellige utgangspunkt. Jeg liker å tro det beste om folk frem til det motsatte er bevist, og jeg antar at du gjør det samme. Forskjellen er at du føler det bevist at hun ikke er så god som det synes, mens jeg ikke gjør det.

Mitt utgangspunkt er følgende: Jeg mener at måten hun har oppført seg på ikke indikerer at hun er et dårlig menneske. Det virker også forholdsvis tydelig at hun er gitt denne situasjonen av at det var foreldrene som tok henne med hit, og ikke eget valg. Da argumenterer jeg med dette:

Norge er et bedre land å bo i en Russland, spesielt når det er i Norge du bor, og det er her vennene dine bor. Det er svært sterke incentiver for å bli boende, og jeg hadde også prøvd å bli boende gitt de samme betingelsene. Da følger:

Siden jeg ikke anser meg selv som et dårlig menneske, og jeg sannsynligvis kunne gjort de samme valgene som henne i samme situasjon som henne, så kan jeg heller ikke anta at hun er et dårlig menneske. Det hadde vært dobbeltmoralsk. Hadde ikke du prøvd å gjøre det samme?

At hun har handlet ulovlig går det ikke an å si noe på, det er helt opplagt. Og det er en grunn til at hun bør sendes ut av landet. Men det betyr ikke at hun ikke kan være en god samfunnsborger og ressursperson gitt andre betingelser ved en senere anledning.

Men, og det er et men, jeg er fremdeles åpen for å bli motbevist. Og det kanskje mest interessante her er det du sier: Hun har aldri, heller ikke i boken, gitt noen ordentlig forklaring på hvorfor det var grunnlag for å reise til Norge i utgangspunktet.

Og angående det siste punktet mitt, så har du misforstått. Jeg mente at du skulle sette deg inn i tankegangen til "folk flest": Alle de som er 100% overbevist om at hun har rent mel i posen og har alt på det rene i forhold til å bli værende. De ville gått fullstendig av skaftet om noe skulle skje med henne. Det er det jeg mener med at saken hadde eksplodert.

For min del hadde den ikke eksplodert, men nasjonalt ville det blitt et ramaskrik uten like. Det hadde væt interessant, i den forstand at jeg hadde vært nysgjerrig på utfallet av en slik hendelse.

Til slutt: Når alt kommer til stykket, så er det ikke jeg, men du, som tenker utenfor boksen: Siden det virker som om mannen i gata mener det motsatte av deg. Det eneste som er synd er at du må gjemme deg bak et pseudonym for ikke å bli svartelistet. Sound familiar?